Η Μουσική και οι Θεραπευτικές της Ιδιότητες

Η μουσική αποτελεί εξαιρετική μορφή τέχνης και έκφρασης των συναισθημάτων μας. Είναι μάλιστα πολλοί εκείνοι που δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς την ύπαρξη της μουσικής. Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, τα βιώματα και το κοινωνικό περιβάλλον, τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά, ο κάθε άνθρωπος αρέσκεται σε διαφορετικά είδη μουσικής. Όλα όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή κι αυτός δεν είναι άλλος από την αρμονία. Μέσα από τη μελωδία, συνυπάρχουν αντιμαχόμενα στοιχεία και γίνεται η ιδανική συνένωσή τους σε ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο όπλο της μουσικής σε σχέση με τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών joustoluotto.

Αν και η Ιατρική ανέκαθεν εξέφραζε τις ενστάσεις της σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη μουσική, πολλές έρευνες έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα και αποδεικνύουν ότι η μουσική πραγματικά μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς και να τους βοηθήσει να αναρρώσουν πιο εύκολα και γρήγορα. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας για τους ασθενείς. Μάλιστα, δεν παρουσιάζει καμία παρενέργεια κι αυτό είναι πολύ ισχυρό κομμάτι για την ιατρική κοινότητα. Αν δεν έχει αποτέλεσμα, ο ασθενής παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπου βρισκόταν και πριν ξεκινήσει η εν δυνάμει θεραπευτική προσέγγιση της μουσικής.

Τα περισσότερα άλλα φάρμακα και οι μέθοδοι θεραπείας που χρησιμοποιούνται αναφέρουν συχνά παρενέργειες και συνεπώς περιλαμβάνουν κινδύνους για τον κάθε ασθενή. Γι’ αυτό και πολλοί επιστήμονες στρέφονται τα τελευταία χρόνια σε εναλλακτικές μορφές θεραπείες, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται φυσικά και η θεραπεία μέσω της μουσικής kulutusluotto. Παρατηρώντας τον εγκέφαλο μετά από την έκθεση σε μουσική, οι επιστήμονες έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το μυαλό ωφελείται σε σημαντικό βαθμό από την εν λόγω πρακτική.

Η μουσική βοηθά τον ασθενή να προσηλώνεται και να παραμένει συγκεντρωμένος. Ως αποτέλεσμα, ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου οι γνωστικές και νοητικές ιδιότητες του ασθενούς έχουν αρχίσει να χειροτερεύουν. Εκτός από αυτό, η μουσική έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει κατά πολύ τη διάθεση. Η ψυχολογία είναι χωρίς αμφιβολία ένα ζωτικό στοιχείο στην ίαση της κάθε ασθένειας. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει την ασθένεια με καλή διάθεση και ψυχολογία, αυτόματα παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες καλής πρόγνωσης και ίασης, συγκριτικά με έναν άλλον ασθενή που δεν έχει την ίδια θετική αντιμετώπιση.

Είναι σίγουρο ότι η μουσική δεν μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο από μόνη της. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα με τις συμβατικές θεραπείες που ενδείκνυνται για την εκάστοτε θεραπεία. Με άλλα λόγια, οι ασθενείς μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της μουσικής στη θεραπεία τους, σε συνδυασμό πάντοτε με τις άλλες μορφές και προσεγγίσεις θεραπείας. Το αποτέλεσμα σε μία τέτοια περίπτωση κρίνεται ιδανικό lainaa heti.

Η συνεισφορά της μουσικής στην επιστήμη της Ιατρικής έχει αποδειχθεί με το πέρασμα του χρόνου και τα ευεργετικά της οφέλη συνεχίζουν να γίνονται ορατά, τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους επιστήμονες του τομέα της υγείας. Καθώς η υγεία αποτελεί το πιο σημαντικό αγαθό για τον καθέναν μας, είναι απαραίτητο να προσπαθούμε για το καλύτερο και να μην απορρίπτουμε τίποτε στην συνεχή προσπάθειά μας να λάβουμε τη βέλτιστη θεραπεία!